𝘿𝙞̣𝙘𝙝 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-𝟏𝟗 như một thảm hoạ không của riêng ai, tất cả chúng ta ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đều bị dịch 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-𝟏𝟗 tấn công.

𝘿𝙞̣𝙘𝙝 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-𝟏𝟗 như một thảm hoạ không của riêng ai, tất cả chúng ta ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đều bị dịch 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-𝟏𝟗 tấn công.
"𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̣̆𝐜", thử thách này cần chúng ta cùng chung sức với 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝗮̂𝗻 𝘁𝗼̣̂𝗰, 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮𝘆 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝘆 𝗯𝗮́𝗰 𝘀𝗶̃, 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝘀𝗶̃ đ𝗮𝗻𝗴 𝗼̛̉ 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗮̣̂𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 ngày đêm nỗ lực chống dịch.
💥💥 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 💪💪💪
♥️ Bạn hãy:
😷 Mang khẩu trang khi ra đường và ở nơi công cộng
👋🏻 Rửa tay thật sạch
👉🏻 Giãn cách 2 mét để có khoảng cách an toàn
🛵 Chỉ ra đường khi thật cần thiết

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 VÌ MỘT VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP - CÙNG NHAU ĐỒNG LÒNG ĐÁNH BAY COVID‼️

 

Bản đồ Zalo Hotline Messenger Facebook