CUNG CẤP NHỮNG GÓI ÂM THANH,ÁNH SÁNG CƠ BẢN.

ÂM THANH ÁNH SÁNG GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN XA LẠ TRONG TẤT CẢ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH,HAY NHỮNG BUỔI TIỆC.

TỪ NHỮNG TIỆC ĐÁM CƯỚI,SINH NHẬT,THÔI NÔI,HAY NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN KHÁC THÌ ÂM THANH ÁNH SÁNG LÀ CHỦ ĐẠO CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

ĐỂ ĐÁP ỨNG CHO NHỮNG BUỔI TIỆC,NHỮNG SỰ KỆN LỚN NHỎ.TỔ CHỨC SỰ KIỆN HÀ NHÍ XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ GÓI ÂM THANH ÁNH SÁNG CƠ BẢN. 

NGOÀI RA,QUÝ KHÁCH MUỐN YÊU CẦU THÊM,HAY MUỐN SETUP HỆ THỐNG THEO YÊU CẦU THÌ CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH.

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CU HÌNH NHNG GÓI THIT B

 ÂM THANH ÁNH SÁNG CƠ BN

 

*** CẤU HÌNH NHỮNG GÓI ÂM THANH ÁNH SÁNG NGOÀI TRỜI CƠ BẢN.

 

1/+++Gói 1 công suất đánh từ 100 đến 250 khách.

+Loa full 4 tấc đôi: 1 cặp.(công suất 800w/1 cái loa)

+Loa sub đơn 5 tấc: 1 cặp.(1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ(2 micro).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu....

+Bộ máy chiếu cho khách hát karaoke (bao gồm màn chiếu và máy chiếu): 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

 

2/+++Gói 2 công suất đánh từ 100 đến 300 khách,khách chơi DJ tốt.

+Loa full 4 tấc đôi: 1 cặp.(800w/1cái).

+Loa full 4 tấc đơn: 1 cặp.(400w/1 cái)

+Loa sub đôi 5 tấc: 1 cặp.(1000w/1 cái).

+Micro: 1 bộ 2 micro.

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

 

3/+++Gói 3 công suất đánh từ 100 đến 300 khách,khách chơi DJ tốt.

+Loa full 4 tấc đôi: 1 cặp.(800w/1 cái)

+Loa full 4 tấc đơn: 1 cặp.(400w/1 cái)

+Loa sub đôi 5 tấc: 1 cặp.(1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro.

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

+Beam 230w: 4 cây.

+Bàn điều khiển ánh sáng: 1 cái.

+Máy tạo khói 1500w: 1 cái.

 

4/+++Gói 4 công suất đánh từ 100 đến 400 khách,khách chơi DJ pool party,gala.

+Loa full 4 tấc đôi: 2 cặp.(800w/1 cái)

+Loa full 4 tấc đơn(monito): 1 cặp.(400w/1 cái)

+Loa sub đôi 5 tấc: 2 cặp.(1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro(tùy theo yêu cầu của khách thì đáp ứng thêm micro cho khách).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

+Beam 230w: 4 cây.

+Bàn điều khiển ánh sáng: 1 cái.

+Máy tạo khói 1500w: 1 cái.

 

5/+++Gói 5 công suất đánh từ 100 đến 400 khách,khách chơi DJ pool party,gala.

+Loa full 4 tấc đôi: 2 cặp.(800w/1 cái)

+Loa full 4 tấc đơn(monito): 1 cặp.(400w/1 cái)

+Loa sub đôi 5 tấc: 2 cặp.(1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro(tùy theo yêu cầu của khách thì đáp ứng thêm micro cho khách).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Khung trụ trus treo đèn thẳng đứng(trụ cao từ 3m đến 4m/1 trụ).

+Đèn par led 54×3w treo lên trụ trus: 8 cây.

+Đèn par led đánh mặt(có 2 trụ đèn 2 bên,đánh từ phía dưới sân khấu đánh lên sân khấu): 8 cây.

+Beam 230w(treo trên 2 trụ truss): 4 cây.

+Beam 230w(để dưới sàn sân khấu): 6 cây.

+Máy khói 1500w: 1 cái.

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

***GÓI ÂM THANH,DÒNG LOA CAO CẤP,ÂM THANH UY LC NGOÀI TRI(HỆ THỐNG LOA ARAY).

 

1/+++Gói 1 công suất đánh từ 300 đến 400 khách.

+Loa full aray active(1200w/1 cái): 2 cặp(loa không treo).

+Loa full 4 tấc đơn(monito): 1 cặp (400w/1 cặp)

+Loa sub đôi 5 tấc: 1 cặp (1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro(tùy theo yêu cầu của khách thì đáp ứng thêm micro cho khách).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

+Beam 230w: 4 cây.

+Bàn điều khiển ánh sáng: 1 cái.

+Máy tạo khói 1500w: 1 cái.

 

2/+++Gói gói 2 công suất đánh từ 400 đến 550 khách,bao cho khách chơi DJ,âm thanh mạnh,uy lực.

+Loa full aray active(1200w/1 cái): 3 cặp(loa không treo).

+Loa full 4 tấc đơn(monito): 1 cặp(400w/1 cái)

+Loa sub đôi 5 tấc: 2 cặp(1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro(tùy theo yêu cầu của khách thì đáp ứng thêm micro cho khách).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: 8 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

+Beam 230w: 4 cây.

+Bàn điều khiển ánh sáng: 1 cái.

+Máy tạo khói 1500w: 1 cái.

 

3/+++Gói 3(Loa aray không treo),công suất đánh từ 500 đến 700 khách).

+Loa aray active(1200w/1 cái): 3 cặp.

+Loa sub đôi: 2 cặp (1000w/1 cái)

+Micro: 1 bộ 2 micro(tùy theo yêu cầu của khách thì đáp ứng thêm micro cho khách).

+Tủ máy thiết bị âm thanh gồm mixer,dây tín hiệu âm thanh...

+Máy chiếu  cho khách hát karaoke gồm màn chiếu và máy chiếu: 1 bộ.

+Laptop chỉnh nhạc: 1 cái.

+Đèn par led 54×3w: từ 12 đến 16 cây(2 trụ treo đèn 2 bên).

+Beam 230w: 8 cây.

+Bàn điều khiển ánh sáng: 1 cái.

+Máy tạo khói 1500w: 1 cái.

 

4/+++Gói 4 (hệ thống âm thanh aray treo,khung trụ treo đèn,công suất đánh từ 600 khách đến 800 khách ngoài trời,ngoài bãi biển.

****Âm Thanh gồm: 

+Loa aray active(1200w/1 cái): 4 cặp.

+Loa sub đôi: 2 cặp (1000w/1 cái)

+khung trus treo loa cao từ 5 đến  6m/1 trụ (2 trụ)

+Micro: 2 bộ( 4 micro).

+Mixer digital 24  line: 1 cái.

 

****Ánh Sáng gồm.

+Khung trus đà ngang treo đèn dài 7m,cao 6m.

+Trus trụ đứng cao 6m/1trụ: 2 trụ.

+Beam 230w: 10 cây(6 cây treo,4 cây dưới.

+Đèn par led 54 × 3w: 20 cây(12 cây treo khung,8 cây đánh mặt từ dưới sân khấu lên.

+Máy khói 1500w: 1 cái.

+Tủ điện nguồn 3 pha: 1 tủ.

 

5/+++Gói 5 (hệ thống âm thanh aray treo,khung trụ treo đèn cho chương trình lờn ngoài trời,ngoài bãi biển,từ 800 đến 1000 khách trở lên).

****Âm Thanh gồm: 

+Loa aray active(1200w/1 cái): 5 cặp.

+Loa sub đôi(1000w/1 cái): 3 cặp.

+Micro: 2 bộ( 4 micro),khách yêu cầu thêm thì đáp ứng thêm micro.

+Mixer digital 24 line: 1 cái.

 

****Ánh Sáng gồm.

+Khung trus đà ngang treo đèn dài 10m,cao 7m.

+Khung chữ U rộng 4m đến 6m

+Trus trụ đứng cao 6m/1trụ: 2 trụ.

+Beam 230w: 10 cây(14 cây treo,4 cây dưới.

+Đèn par led 54 × 3w: 30 cây(20 đèn treo khung,16 cây đánh mặt từ dưới sân khấu lên.

+Máy khói 1500w: 1 cái.

+Màn sao: bộ.

+Tủ điện nguồn 3 pha: 1 tủ.

## (Hệ thống âm thanh,sân khấu quy mô lớn sẽ được setup,lắp ráp trước từ 1 ngày đến 2 ngày hoặc hơn,tùy theo vị trí setup).

        --------------------------------------------------------------------------------------------

### CÓ KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH TỪ LÚC SETUP TỚI KHI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH.

 

### NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH LỚN THÌ SETUP,LẮP ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY HOC HƠN,ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ KỊP CHƯƠNG TRÌNH.

 

### TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TỪ NHỎ TỚI LỚN ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ LÀM VIỆC,BÀN GIAO HỆ THỐNG NHANH CHÓNG,KỊP THỜI TRƯỚC KHI CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU.

 

Bản đồ Zalo Hotline Messenger Facebook