DJ SHOW POOL PARTY TẠI RESORT SONATA

ĐÊM DJ SHOW POOL PARTY TẠI RESORT SONATA

🌍http://amthanhhanhi.vn/

#DJ_Show
#DJ_Ngọc_MyA
#Lửa_Việt_Tour
#Sonata_Resort
#Team_Hà_Nhí

:earth_africa::  http://amthanhhanhi.vn/

 
HOTLINE:
   
       0913.753.118 
       0916.830.001 Hà Nhí.dễ xương :grin:
 
:e-mail:: djnganha@gmail.com 
    amthanhhanhi@gmail.com 
    
 
:house:: Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 
Bản đồ Zalo Hotline Messenger Facebook