Tổ chức gala dinner đoàn 500 học sinh tại peace resort

Tổ chức gala dinner cho 500 pax đoàn học sinh tại peace resort - long sơn - Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận 

#âm_thanh_ánh_sáng

#sân_khấu 

#madam_cuc_Resort 

#peace_Resort

Bản đồ Zalo Hotline Messenger Facebook